MENU

Đàn bà 40: Hiểu rằng cuộc đời quá rộng, chỉ cần lòng mình bình yên là đủ

Đến tuổi 40, đàn bà sẽ ít quan tâm đến miệng lưỡi thế gian, làm ngơ trước mọi khen chê tị hiềm của người đời. Chỉ cần mình hiểu chính mình, trong lòng luôn cảm thấy bình yên đủ, ngoài kia ai tốt xấu, ai khen chê thì mặc kệ. Phụ nữ khi còn trẻ, […]