MENU

Tự tìm cách khiến bản thân vui vẻ, đó mới là cách sống của người thông minh

Như thế nào mới là cách sống của một người minh trí? 1. Nhân sinh một kiếp mộng, nổi trôi một kiếp người. Vậy nên làm người nếu có thể nhớ những điều nên nhớ, và quên những điều nên quên, thay đổi những điều có thể, nếu không thể thì hãy học cách vui […]